• Home Slider01

Uithoorn ombouw geslaagdDe test die netbeheerder Stedin heeft uitgevoerd met het verwarmen van woningen met waterstof is geslaagd. In veertien sloopwoningen in Uithoorn zijn de afgelopen twee weken de oude aardgasleidingen getest met waterstof en hebben cv-ketels op waterstof de panden verwarmd. Stedin werkte bij de test samen met woningcorporatie Eigen Haard, de gemeente Uithoorn en energieconsultant DNV GL. Feenstra voert werkzaamheden aan de binnen-installatie uit en Nefit Bosch en Remeha leveren de waterstof cv-ketels.  

Het verwarmen van woningen met waterstof was tot op heden een theoretisch verhaal. Voorstanders meldden de afgelopen jaren dat waterstof in oude gasleidingen weinig problemen zou opleveren, tegenstanders riepen juist dat het kleine molecuul waterstof in gevaarlijke hoeveelheden zou weglekken, dwars door oude leidingen en bij koppelstukken. Netbeheerder Stedin besloot het gewoon in praktijk te gaan testen, niet in woningen die nog bewoond worden, maar in oude woningen die moeten worden gesloopt. Stedin werkte hierbij op basis van strenge veiligheidseisen en in nauwe samenwerking met de lokale brandweer en onder toezicht van de Veiligheidsregio.

“De eerste conclusie is dat we naast de theorie nu ook in de praktijk hebben aangetoond dat bestaande (aard)gasleidingen naar waterstof omgebouwd kunnen worden”, meldt projectleider Frank van Alphen van Stedin. “De tweede conclusie is dat we met deze ombouw hebben ervaren dat de aanpassingen aan het bestaande gasnet minimaal tot geen waren. We verwachten overigens dat waterstof vóór 2030 geen grote rol gaat spelen in de gebouwde omgeving, maar uiteindelijk wel een belangrijke.”

In 2050 wil de Nederlandse overheid geen aardgas meer gebruiken in woningen om de CO2-uitstoot te verminderen. Het verwarmen van woningen met waterstof kan in de toekomst een alternatief zijn, naast volledig elektrisch en warmtenetten. Met de resultaten, opgedaan in Uithoorn, kunnen de overheid en het bedrijfsleven aan de slag. De wettelijke regelgeving voor energiebedrijven moet worden aangepast en er moet toestemming komen om waterstof via bestaande leidingen te transporteren.

Het bestaande aardgasnet kan een belangrijke rol spelen in een economisch verstandige energietransitie, meldt Stedin. Gasnetten hoeven geen last te zijn, maar kunnen juist een belangrijke rol spelen in een duurzame warmtevoorziening. Een deel van de woningen kan ook in de toekomst niet worden aangesloten op een warmtenet of volledig worden geëlektrificeerd. Dan kunnen duurzame gassen een rol spelen. Ook zullen gassen nodig zijn voor het invullen van de piekvraag bij warmtenetten. Om dit mogelijk te maken, zijn onder meer aanpassingen nodig, zowel aan de infrastructuur als aan de installaties van eindverbruikers. Dat kost tijd en vraagt om investeringen. Daarom is het nodig nu al na te denken over maatschappelijk verstandige routes voor de verduurzaming van het bestaande gasnet, aldus de netbeheerder.

Maar de eerste stap moet gezet worden door de nationale overheid. Beleidsmakers moeten keuzes durven maken over de toekomst van het Nederlandse gasnet. Dit wordt gezien als het meest uitgebreide en best onderhouden netwerk van de wereld. Nagenoeg iedere woning in Nederland is hierop aangesloten.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl